Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu dla dorosłych

10 Kyu  (minimum 6 tygodni) pomarańczowy pas

1. Zasady noszenia kyokushin karategi i wiązania obi.
2. Znaczenie słowa kyoku-shin-kai-kan oraz znajomość etykiety dojo i przysięgi dojo.
3. Liczenie po japońsku do 10.
4. Pozycje: fudo-dachi i yoi-dachi, heisoku-dachi, zenkutsu-dachi, uchi-hachi-ji-dachi

5. Uderzenia, cięcia: morote-seiken-tsuki (jodan, chudan,gedan), seiken-tsuki (jodan, chudan,gedan)
6. Bloki: kake-wake-uke,  seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai
7. Kopnięcia: hiza-geri, kin-geri, mae-keage.

8. Kumite:poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.
9. Z heisoku-dachi przejść do zenkutsu-dachi i wykonać techniki: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan),seiken-gedan-barai, kake-wake-uke, hiza-geri, kin-geri. Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai).
10. Kata: Taikyoku 1,2, Sokugi Taikyoku 1

9 Kyu  (minimum 2 kolejne miesiące treningu) pomarańczowy pas z błękitnym pagonem

1. Historia kyokushin-karate.
2. Pozycje: musubi-dachi, sanchin-dachi.
3. Uderzenia: seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, seiken-oi-tsuki (jodan, chudan,gedan),
    seiken-chudan-mawashi-tsuki, kagi-tsuki, seiken-tate-tsuki (jodan, chudan,gedan).
4. Bloki: seiken-chudan-soto-uke.
5. Kopnięcia: mae-geri-chudan (chusoku).
6. Kata: Taikyoku 3
7. Oddychanie: nogare I.
8. Ippon-kumite: tori (atakujący): jodan-tsuki; uke (broniący się): jodan-uke plus kontra
    chudan-gyaku-tsuki.
9.Test kondycyjny: 20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
                              10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach.
                              20 skłonów w przód z leżenia na plecach.
10. Test poruszania się w pozycji sanchin-dachi i zenkutsu-dachi.

8 Kyu  (minimum 3 kolejne miesiące treningu) błękitny pas

1. Pozycje: kokutsu-dachi, kiba-dachi.
2. Uderzenia: uraken-ganmen-uchi, seiken-shita-tsuki, jun-tsuki,
    shuto-sakotsu-uchi, shuto-uchi-komi, enkei-gyaku-tsuki.
3. Bloki: seiken-chudan-uchi-uke.
4. Kopnięcia: mawashi-geri-gedan (haisoku, chusoku), yoko-keage (sokuto).
5. Kata: Sokugi Taikyoku 2, 3
6. Oddychanie: nogare II, ibuki (san-kai).
7. Ippon-kumite: atakujący wykonuje chudan-tsuki, broniący się: soto-uke plus kontra
    chudan-gyaku-tsuki.
8. Jiyu-kumite: 5x 2 min.
9. Test kondycyjny: 25 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
                               15 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach.
                               25 skłonów w przód z leżenia na plecach.
10. Test poruszania się w pozycji kokutsu-dachi i kiba-dachi


7 Kyu  (minimum 3 kolejne miesiące treningu) błękitny pas z żółtym pagonem

1. Pozycje: neko-ashi-dachi, kiba-dachi 45°, 90° i poruszanie się przód-tył.
2. Uderzenia i cięcia: tettsui-oroshi-ganmen-uchi, tettsui-kome-kami-uchi, tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi
   (jodan, chudan,gedan), shuto-ganmen-uchi, shuto-hizo-uchi.
3. Bloki: seiken-juji-uke (jodan, gedan), shuto-mawashi-uke.
4. Kopnięcia: teisoku-mawashi-soto-keage, haisoku-mawashi-uchi-keage, mawashi-geri-chudan (haisoku,
    chusoku), kansetsu-geri.
5. Kata: Pinan 1
6. Sanbon-kumite: atakujący wykonuje 3 kroki, atakując kolejno jodan-tsuki, chudan-tsuki i gedan-tsuki,
    broniący się, cofając, wykonuje 3 kroki z kolejno jodan-uke, soto-uke, gedan-barai plus kontruje
    chudan-gyaku-tsuki (kiai) i gedan-barai.
7. Oddychanie: nogare i ibuki (san-kai).
8. Ippon-kumite: atakujący wykonuje jodan-tsuki, broniący się: uchi-uke i uraken-shomen-uchi.
9. Jiyu-kumite: 8x 2 min.
10. Test sprawnościowy: 30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
                                         20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach.
                                         30 skłonów w przód z leżenia na plecach.
11. Test poruszania się w pozycjach: zenkutsu-dachi, kiba-dachi, kokutsu-dachi i neko-ashi-dachi.


6 Kyu  (minimum 4 kolejne miesiące treningu) żółty pas

1. Pozycje: tsuru-ashi-dachi.
2. Uderzenia i cięcia: uraken-sayu-uchi, uraken-mawashi-uchi, uraken-hizo-uchi, kiba-dachi-kaiten-tettsui,
  uraken-ganmen-oroshi-uchi, shuto-jodan-uchi-uchi, ni-hon-nukite (me-tsuki), yon-hon-nukite (jodan,
  chudan), hiji-jodan i chudan-ate.
3. Bloki: morote-chudan-uchi-uke, seiken-uchi-uke/gedan-barai.
4. Kopnięcia: yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan.
5. Kata: Pinan 2, Sanchin
6. Renraku 1: atakujący (wykonuje) mae-geri-chudan, chudan-gyaku-tsuki,
                 2: broniący się [wykonuje]: soto-uke, gedan-barai i chudan-gyaku-tsuki.
7. Ippon-kumite: atakujący wykonuje: migi-jodan-tsuki i chudan-gyaku-tsuki, broniący się: hidari-uchi-uke,
    soto-uke i gedan-barai kontrując gyaku-shuto-sakotsu-uchi
8. Jiyu-kumite: 10x2 min.
9. Test sprawnościowy: 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach,
                                         30 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach i kolanach,
                                         20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach i kolanach.
                                         40 skłonów w przód z leżenia na plecach.
10. Test poruszania się w pozycjach: zenkutsu-dachi, kiba-dachi, kokutsu-dachi, neko-ashi-dachi i tsuru-ashi-dachi.

5 Kyu  (minimum 4 kolejne miesiące treningu), żółty pas z zielonym pagonem

1. Pozycje: moro-ashi-dachi.
2. Uderzenia i cięcia: shotei-uchi (jodan, chudan, gedan), hiji-age-ate-jodan.
3. Bloki: shotei-uke (jodan, chudan, gedan), mae-mawashi-uke.
4. Kopnięcia: ushiro-geri-chudan, wykonywane 3 metodami:
-     przekrok z obrotem
-     obrót z miejsca
-     poprzez  zakrok;
5. Kata: Pinan 3, Yantsu
6. Renraku 3: mae-geri-chudan, yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan i chudan-gyaku-tsuki.
7. Oddychanie: ibuki i nogare wykonywane w sanchin-dachi z morote-uke i gyaku-tsuki.
8. Ippon-kumite: atak: migi-mae-geri-chudan; obrona: hidari-shotei-uke-gedan i kontra  -  hidari-mae-geri-  chudan i migi  gyaku-tsuki-chudan.

9. Jiyu-kumite 12x 2min
10. Test sprawnościowy: 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach,
                                         40 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach i kolanach,
                                         30 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach i kolanach.
                                         50 skłonów w przód z leżenia na plecach.
11. Test poruszania się w pozycjach: moro-ashi-dachi.


4 Kyu  (minimum 6 kolejnych miesięcy treningu), zielony pas.

1. Pozycje: heiko-dachi.
2. Pozycje w formie kata: lewa i prawa pozycja, początek w heisoku-dachi. Pozycja zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, sanchin-dachi, neko-ashi-dachi, kiba-dachi, moro-ashi-dachi, kake-dachi
 i tsuru-ashi-dachi.
3. Uderzenia i cięcia: 5 wariantów shuto w sanchin dachi w kombinacji: shuto-sakotsu-uchi, ganmen-uchi,    
 uchi-komi, hizo-uchi i uchi-uchi.
4. Bloki: 6 bloków w różnych pozycjach. Blok shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-
 uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-gedan-barai i shuto-mae-mawashi-uke.
5. Kopnięcia: yoko-geri-jodan, mawashi-geri-jodan (chusoku, haisoku), ushiro-geri-jodan
6. Kata: Pinan 4, Tsuki no Kata
7. Jiyu-kumite: 15 x 2 min.
8. Test sprawnościowy:   30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
                                         70 skłonów w przód z leżenia na plecach
                                         10 przeskoków nad partnerem,
                                         10 przeskoków przez własny pas wprzód i w tył.

3 Kyu  (minimum 6 kolejnych miesięcy treningu), zielony pas z brązowym pagonem.

1. Pozycje: shiko-dachi.
2. Uderzenia i cięcia: 6 uderzeń łokciem w pozycji kiba-dachi w kombinacji: chudan-hiji-ate, chudan-mae-hiji-ate, jodan-mae-hiji-ate, jodan-age-hiji-ate, oroshi-hiji-ate i ushiro-hiji-ate.
3. Bloki: 8 wariantów shuto w pozycji sanchin-dachi w kombinacji: shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-mae-gedan-barai, shuto-mae-mawashi-uke, shuto- juji-jodan-uke i shuto-juji-gedan-uke.
4. Kopnięcia: mae-kakato-geri (jodan, chudan, gedan) age-jodan-geri (chusoku, haisoku), ushiro-geri-jodan
5. Kata: Pinan 5, Gekisai 1
7. Yakusoku-ippon-kumite: atakujący (tori) informuje, jaki atak wykona, broniący się (uke) musi
    przygotować obronę i kontrę z kiai
8. Jiyu-kumite: 20 x 2 min.
9. Test sprawnościowy:   50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
                                        100 skłonów w przód z leżenia na plecach
                                        15 przeskoków nad partnerem,
                                        15 przeskoków przez własny pas trzymany oburącz.

2 Kyu  (minimum 8 kolejnych miesięcy treningu), brązowy pas.

1. Uderzenia i cięcia: hiraken tsuki (jodan, chudan), hiraken-oroshi-uchi, hiraken-mawashi-uchi, haishu (jodan, chudan) age-jodan-tsuki, koken-uchi (jodan, chudan, gedan).
2. Bloki: koken-uke (jodan, chudan, gedan).
3. Kopnięcia: tobi-nidan-geri, tobi-gyaku-mae-geri, tobi-oi-mae-geri.
4. Kata: Gekisai 2, Tekki 1, Taikyoku Ura 1~3
5. Renraku 4: lewa pozycja walki. Rozpoczęcie poprzez hidari-gedan-barai następnie seiken-ago-uchi,
    seiken-gyaku-tsuki, mae-geri, mawashi-geri, hidari-gedan-barai i gyaku-tsuki.
6. Jiyu-kumite: 25 x 2 minuty.
7. Test sprawnościowy:   60 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
                                         20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach,
                                         100 skłonów w przód z leżenia na plecach ze skrętami do kolan
                                         20 przeskoków nad partnerem,
                                         20 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.
8. Ukemi-waza: pady w bok raz w prawo, raz w lewo. Karate-ne-waza.
9. Znajomość przepisów Walki Sportowej Kyokushin.

1 Kyu  (minimum 12 kolejnych miesięcy treningu), brązowy pas z czarnym pagonem.

1. Uderzenia i cięcia: ryuto-ken-tsuki (jodan, chudan), naka-yubi-ippon-ken (jodan, chudan), oya-yubi-ken (jodan, chudan), atama-tsuki (mae, yoko, ushiro).
2. Bloki: haito-uchi-uke.
3. Kopnięcia: jodan-uchi-haisoku-geri, oroshi-uchi-kakato-geri, oroshi-soto-kakato-geri, tobi-yoko-geri..
4. Kata: Gekisai 3, Tekki 2
5. Renraku 5: poruszanie się atakując: oi tsuki, gyaku-tsuki, oi-tsuki i shita-tsuki.

    Renraku 6: poruszanie się atakując: oi-mawashi-geri, oi-tsuki, gyaku-tsuki, gyaku-mawashi i gedan-barai.

6. Tachi-waza (rzuty): o-soto-gari, o-uchi-gari, de-ashi-barai, o-goshi i seoi-nage.
7. Jiyu-kumite: 30 x 2 minuty.
8.Tameshiwari: seiken, shuto, geri.
9. Test sprawnościowy:  70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
                                      20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach,
                                      100 skłonów w przód leżąc na plecach z z podwójnym skrętem
                                      25 przeskoków nad partnerem,
                                      30 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.
10. Dobra znajomość nomenklatury japońskiej stosowanej w kyokushin