Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu poniżej 14 roku życia

10.1 KYU (pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon)

  

   Teoria i komendy: Znaczenie słowa „kiai” (okrzyk), Znaczenie słów jodan, chudan, gedan

   Pozycje: Fudo-dachi
   Uderzenia/cięcia: Seiken-morote-tsuki (jodan, chudan, gedan)    
   Kopnięcia: hiza - geri (chudan)

  Test sprawności: 50x zaciskanie pięści, 10 przysiadów ręce na karku

10.2 KYU (pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony)

    Teoria i komendy: Pozycja seiza – siadanie i wstawanie, ukłony. Znaczenie słowa naure – powrót.
    Pozycje: zenkutsu – dachi
    Uderzenia: uraken - ganmen - uchi
    Bloki: Morote gedan-barai
    Kopnięcia: hiza - geri chudan plus kiai
    Kombinacje: krok w tył do zenkutsu-dachi  i powrót do fudo-dachi
    Test sprawności: 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce dowolnie.

10.3 KYU (pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony)

    Teoria i komendy: Znaczenie słowa: Karate oraz kara – pusty, Te – ręka, znaczenie słowa: Osu – akceptacja, pozdrowienie itp.
    Pozycje: heiko - dachi, yoi - dachi.
    Uderzenia/cięcia: seiken – tsuki (jodan, chudan, gedan).
    Bloki: gedan- barai
    Kopnięcia: hiza - geri jodan plus kiai
    Kombinacje: krok w tył do zenkutsu-dachi z morote gedan- barai/ gedan-barai i powrót do fudo-dachi
    Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach


9.1 KYU (pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon + 1 niebieski pagon)

    Teoria i komendy: Prawidłowy wygląd karategi i wiązanie pasa. Liczenie po japońsku do 10.
    Pozycje: Heisoku-dachi
    Uderzenia/cięcia: oi-tsuki (jodan, chudan, gedan).
    Bloki: jodan-uke
    Kopnięcia: mae-keage
   Kombinacje: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu-dachi z oi-tsuki
    Test sprawności: 20 przysiadów - obciążone całe stopy, ręce zaplecione na karku, tułów pionowo, 10 wahnięć w formie kołyski na brzuchu z leżenia przodem

9.2 KYU (pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony + 1 niebieski pagon)

    Teoria i komendy: Znaczenie słow: Sensei - nauczyciel, shihan - nauczyciel, mistrz, senpai – starszy rangą
    Pozycje: Musubi-dachi
    Uderzenia/cięcia: gyaku - tsuki (jodan, chudan, gedan).
    Bloki: soto-uke
    Kopnięcia: Kin-geri
    Kombinacje: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu-dachi z gyaku-tsuki
    Test sprawności: 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce zaplecione na karku, tułów prosty, 10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce zaplecione wokół kolan

9.3 KYU (pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony + 1 niebieski pagon)

    Teoria i komendy: Znaczenie słów: Kyoku-shin-kai
    Pozycje: nekoashi-dachi
    Uderzenia/cięcia: Seiken-ago-uchi
    Bloki: uchi-uke
    Kopnięcia: mae-geri chudan
    Kombinacje: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z oi - tsuki/ gyaku-tsuki; uke, obrót z gedan- barai itd
    Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach, 10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce pod kątem 45° amortyzują pad w tył


8.1 KYU (niebieski pas + 1 czerwony pagon)

    Teoria i komendy: Przysięga dojo
    Pozycje: kokutsu - dachi
    Uderzenia/cięcia: shuto - sakotsu - uchi - komi
    Kopnięcia: soto - keage
    Kombinacje: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z geri, obrót z morote gedan barai itd.
    Test sprawności: 10 przewrotów w przód, 60 sekund tzw. mostek w tył z leżenia na plecach


8.2 KYU (niebieski pas + 2 czerwone pagony)

    Teoria i komendy: nogare I - oddychanie
    Pozycje: moroashi-dachi, uchi-hachiji-dachi
    Uderzenia/cięcia: Shuto-sakotsu-uchi
    Kopnięcia: uchi-keage
    Kombinacje: krok w tył do zenkutsu-dachi z gedan-barai plus gyaku-tsuki i powrót do fudo-dachi
    Test sprawności: 10 przewrotów w tył, 10 razy po 20 sekund rozciąganie w maksymalnym rozkroku ze skrętem w lewo i w prawo tzw. szpagat

8.3 KYU (niebieski pas + 3 czerwone pagony)

    Teoria i komendy: nogare II - oddychanie wykonywane odwrotnie
    Pozycje: Sanchin-dachi
    Uderzenia/cięcia: Shuto-ganmen-uchi
    Kopnięcia: mae-geri-jodan
    Kombinacje: Trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z Uke plus gyaku-tsuki, obrót z gedan-barai itd
    Kata: Kihon-kata I
    Test sprawności: 10 razy tzw. gwiazda gimnastyczna, 10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach

7.1 KYU (niebieski pas + 1 czerwony pagon + żółty pagon)

    Teoria i komendy: ibuki - oddychanie z 2 wydechami
    Pozycje: Kiba-dachi
    Uderzenia/cięcia: Uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
    Kopnięcia: Kansetsu-geri
    Kombinacje: trzy kroki w przód w sanchin-dachi z tsuki/uchi/geri/uke obrót poprzez przekrok itd
    Kata: Takyoku I
    Test sprawności: 10 razy zamach nogą przechodząc do stania na rękach pod drabinkami

7.2 KYU (niebieski pas + 2 czerwone pagony + żółty pagon)

    Teoria i komendy: etykieta dojo
    Pozycje: Tsuruashi-dachi
    Uderzenia/cięcia: Uraken-yoko-uchi (jodan/ chudan)
    Kopnięcia: Kakato-geri (jodan/chudan/gedan)
    Kombinacje: Trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z mae-geri plus gyaku-tsuki, obrót z morote gedan-barai itd.    
    Kata: Takyoku II
    Test sprawności: 60 sekund stanie na rękach pod drabinkami

7.3 KYU (niebieski pas + 3 czerwone pagony + żółty pagon)

    Teoria i komendy: Historia kyokushin karate
    Pozycje: Kake-dachi
    Uderzenia/cięcia: Shuto-hizo-uchi
    Kopnięcia: Yoko-keage, ushiro-keage
    Bloki: Shuto-mawashi-uke
    Kombinacje: Trzy kroki w przód w kokutsu-dachi z shuto mawashi-uke, obrót poprzez przekrok itd
    Kata: Sokugi I    
    Test sprawności: 10 razy tzw. sprężynka, czyli wymyk w przód z leżenia na plecach

6.1 KYU (żółty pas + 1 czerwony pagon)

    Teoria i komendy: Twórca nowoczesnego Kyokushin Karate Sosai Mas Oyama
    Pozycje: pozycja walki
    Uderzenia/cięcia: Seiken tate-tsuki (jodan/chudan/gedan), enkei-gyaku-tsuki
    Kopnięcia: Mawashi-geri-gedan
    Kombinacje: Trzy kroki w przód w pozycji walki z gyaku tate-tsuki, obrót poprzez zakrok itd
    Kumite: 5 minut system punktowy
    Kata: Sokugi II
    Test sprawności: 10 razy tzw. scyzoryk w zwisie tyłem na drabinkach, 60 sekund tzw. szpagat w bok na piętach

6.2 KYU (żółty pas + 2 czerwone pagony)

    Teoria i komendy: Siedziba Światowej Organizacji i lider Kancho Shokei Matsui
    Pozycje: Krok dostawny w pozycji walki
    Uderzenia/cięcia: Tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi
   (jodan, chudan, gedan)
    Kopnięcia: Mawashi-geri-chudan
    Kombinacje: Trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z mae-keage/yoko-keage/ soto-keage plus gyaku-tsuki, obrót itd.
    Kumite: 10 minut system punktowy
    Kata: Takyoku III
    Test sprawności: 10 przeskoków przez klęczącego na kolanach i rękach partnera z pozycji w przysiadzie, obrót, itd.

6.3 KYU (żółty pas + 3 czerwone pagony)

    Teoria i komendy: wyniki Polaków na MŚ i ME
    Pozycje: Przekrok i zakrok w pozycji walki
    Uderzenia/cięcia: Tettsui-kome-kami-uchi, uraken-shita-tsuki
    Bloki: Osae-uke
    Kopnięcia: Mawashi-geri-jodan
    Kombinacje: Trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z kin-geri/ mae-geri/  mawashi-geri plus gyaku-tsuki obrót itd    Kumite: 15 minut system punktowy
    Kata: Pinan I
    Test sprawności: 10 razy przeskok w przód i w tył przez pas trzymany oburącz

5.1 KYU (żółty pas + 1 czerwony pagon + zielony pagon)

    Teoria i komendy: znajomość podstawowych słów ze słownika sino - japońskiego
    Pozycje: Poruszanie się z partnerem w pozycji walki
    Uderzenia/cięcia: seiken - mawashi – uchi, kagi-tsuki
    Bloki: Morote – uchi - uke
    Kopnięcia: Yoko-geri-chudan
    Kombinacje: Trzy kroki w przód w pozycji walki z mae-geri/  mawashi-geri/ Yoko-geri plus gyaku-tate-tsuki obrót itd.
    Kumite: 20 minut system punktowy
    Kata: Pinan II
    Test sprawności: 10 podciągnięć ze zwisu przodem na drabinkach

5.2 KYU (żółty pas + 2 czerwone pagony + zielony pagon)

    Teoria i komendy: komendy stosowane na treningu Kyokushin Karate
    Pozycje: poruszanie się w pozycji walki z dowolnymi technikami ręcznymi i nożnymi stosując bloki, uniki, zmianę dystansu oraz kiai
    Uderzenia/cięcia: nihon-nukite
    Bloki: Uchi-uke i gedan-barai
    Kopnięcia: Ushiro-geri-chudan
    Kombinacje: Trzy kroki w przód w pozycji walki z oi-tate-tsuki plus gyaku-tate-tsuki, obrót itd
    Kumite: 25 minut system punktowy
    Kata: Sokugi III
    Test sprawności: 10 przeskoków ponad krzesłem z przewrotem przodem na materacu

5.3 KYU (żółty pas + 3 czerwone pagony + zielony pagon)

    Teoria i komendy: komendy stosowane na zawodach Kyokushin Karate
    Pozycje: tzw. walka z cieniem
    Uderzenia/cięcia: yonhon - nukite
    Bloki: juji - uke jodan/gedan
    Kopnięcia: yoko - geri jodan
    Kombinacje: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate - tsuki plus gyaku - tate - tsuki plus mae - geri/mawashi - geri/yoko - geri, obrót podnosząc ręce
    Kumite: 30 minut system punktowy
    Kata: Pinan III, kihon kata II, sanchin kata    
    Test sprawności: próba przejścia na rękach wszerz sali, elementy samoobrony